lørdag den 5. maj 2018

Trodser lovkrav: Halvdelen af de fynske virksomheder har bestyrelse uden kvinder

Gennem de sidste 15 år har kvinderne taget over, når det handler om de længerevarende videregående uddannelser - men trods lovkrav og måltal er de stadig underrepræsenterede i bestyrelseslokalerne.

Læs artiklen på fyens.dk