fredag den 8. juni 2018

Det blå Danmark efterlyser kvinder

Manglen på kvalificeret arbejdskraft er presserende for de maritime erhverv, som nu vil øge talentmassen med flere kvinder til søs og på rederikontorerne.

Læs artiklen på soefart.dk