søndag den 28. januar 2018

Forbrugernes tilfredshed med fødevarer i detailhandlen vokser

De danske forbrugere er generelt tilfredse med kvaliteten af de fødevarer, som de har mulighed for at købe i de danske dagligvarebutikker, og gennem de seneste år er tilfredsheden steget. Det er et af resultaterne i den nye DCA-rapport ”Kvalitetsindeks 2017”, som er udarbejdet af forskere fra MAPP Centret ved Aarhus Universitet.

Læs artiklen på au.dk